Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

Slotwoord door mr. André Moerman