Congres op locatie

SchuldInfo Jaarcongres - 'Naar een opwaartse spiraal'

SchuldInfo Jaarcongres
Theater en Congrescentrum Orpheus
weken : dagen : uren : minuten
schuldhulpverlening

Over dit congres

Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent.

Schuldenfuik
Mensen met schulden kunnen snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Geldgebrek en de daarmee samenhangende geldstress kunnen leiden tot verlies van controle, waardoor financiële problemen groter worden. De incassosystemen versterken dit proces doordat kleine schulden snel groot kunnen worden. De individuele schuldeiser kan voor z'n eigen belang gaan en hoeft er geen rekening mee te houden dat er ook andere schuldeisers zijn die ook een deel van de aflossingscapaciteit willen hebben. Dit zorgt voor kostenverhogingen door vonnissen en beslagen en nieuwe schulden omdat men door betalingsregelingen onder de beslagvrije voet uit komt.?De stap naar schuldhulpverlening is voor veel mensen te groot. De verkorting van de duur van de schuldregeling van 36 naar 18 maanden, lijkt hierin nog niet het verschil te maken.

Naar een opwaartse spiraal
Deze zomer worden de resultaten verwacht van het brede ‘Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) problematische schulden’. De maatschappelijke gevolgen van problematische schulden en hoe we daar mee omgaan zijn substantieel. In dit onderzoek wordt gekeken naar het totaalbeeld en de samenhang van de maatregelen om het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. Doel van het IBO is om meer inzicht te krijgen in het ontstaan, de opstapeling van en de gevolgen van problematische schulden bij huishoudens en de effectiviteit van schuldhulpverlening, en om beleidsopties te schetsen. Wat moet er gebeuren ten aanzien van preventie, incasso en schuldhulpverlening om uit de spiraal van schuldenproblematiek te komen?

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Tijdens het SchuldInfo Jaarcongres congres is er dan ook veel aandacht voor actualiteiten ten aanzien van schuldhulpverlening, beschermingsbewind en de invordering van schulden. Maar om stappen te zetten in de begeleiding komt het ook aan op goede methodische interventies. Deze editie besteden we aandacht aan onderhandelingsvaardigheden, de invloed van je eigen emoties op wat je met je cliënt kunt bereiken, hoe om te gaan met informele schulden en roken als toenemende kostenpost.

www.schuldinfojaarcongres.nl.

Met onder anderen

Voorzitter van het IBO problematische schulden
ABDTOPConsult
Manager hulp bij geldzaken, Bindkracht10 & eigenaar
Schuldinfo
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

De psychologische armoedefuik: invloed geldgebrek op beslissen, uitstelgedrag en grip op je leven
Actualiteiten Invordering & Schulden
9 verschillende themasessies

Locatie

Theater en Congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ
Apeldoorn

Organisatie

Schuldinfo
kkb