Congres op locatie

SchuldInfo Jaarcongres 2023

Thema 2023: Schulden klein houden en perspectief bieden

SchuldInfo Jaarcongres
Theater en Congrescentrum Orpheus
weken : dagen : uren : minuten
schuldhulpverlening

Over dit congres

Juridische en methodische ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met schulden.

Schulden klein houden en perspectief bieden
Bij problematische schulden werken de systemen niet goed. Schuldeisers gaan door met invorderen, rechters blijven vonnissen produceren en schulden blijven verder oplopen. Daarnaast blijkt het moeilijk om burgers richting schulddienstverlening te krijgen, terwijl dit juist van belang is om weer perspectief te krijgen. Wat gaat er mis en hoe kunnen we dit verbeteren? André Moerman en Nadja Jungmann presenteren de resultaten van hun onderzoek.

Grote ambities in het terugdringen van problematische schulden
Schuldenproblematiek staat volop in de politieke belangstelling. Er zijn grote ambities. In 2030 moet het aantal mensen met problematische schulden zijn gehalveerd. De toegang tot schuldhulpverlening moet worden verbeterd, er moet meer ingezet worden op saneringskredieten en de duur van de Wsnp en het minnelijk traject is verkort van 36 naar 18 maanden. Hoe houden we de cliënt vast en voorkomen we recidive?

Goede begeleiding
Om stappen te maken in de begeleiding van mensen komt het ook aan op goede methodische interventies. Een persoonlijk aanpak kan het verschil maken. Hoe ga je om met cliënten met ADHD/ADD? Hoe krijgen we mensen in beweging om de stap naar schuldhulpverlening te zetten? Waaraan merk je problemen met gecijferdheid en hoe verbeter je gecijferd gedrag? Hoe bereiken we jongeren?

Actualiteiten
Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent.

Congreswebsite: www.schuldinfojaarcongres.nl

Met onder andere

Bijzonder hoogleraar en Lector Schulden en Incasso
Social Force
Founder
SUE/Behavioural Design
Hoogleraar privaatrecht
Tilburg University
Manager hulp bij geldzaken, Bindkracht10 & eigenaar
Schuldinfo
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Actualiteiten, Invorderingen en Schulden
Schulden klein houden en perspectief bieden
De Kunst van Gedrag Ontwerpen

Locatie

Theater en Congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ
Apeldoorn

Organisatie

Schuldinfo
kkb