Congres op locatie
SchuldInfo Jaarcongres - 'Naar een opwaartse spiraal'

Opening door de dagvoorzitter