Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

Opening door de dagvoorzitter