4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Actualiteiten Invordering & Schulden

Tijden
-

Schuldenproblematiek heeft alle aandacht in politiek, wetgeving en onderzoek. Er is in een jaar tijd veel gebeurd en er staat veel in de planning. Mr. André Moerman neemt u mee in deze ontwikkelingen en besteedt onder andere aandacht aan:

  • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (per 1 januari 2021)
  • Invoering beslagvrij bedrag bij bankbeslag (per 1 januari 2021)
  • Betere bescherming bij beslag op inboedel (per 1 oktober 2020)
  • Vereenvoudiging beslag op auto (per 1 april 2021)
  • Terugdringen kosten beschermingsbewind
  • Deurwaarderskosten bij de invordering van schulden
  • Proportioneel terugvorderen van toeslagen
  • Verbetering toegang tot schuldhulpverlening