Jaarcongres op locatie
Schuldinfo Jaarcongres 2022
“Bestaanszekerheid onder druk: van onmacht naar kracht”

Wat is de plek van schuldhulpverlening in het nieuwe tijdsgewricht?

Spreker
prof. dr. Nadja Jungmann, Hoogleraar en Lector schuldenproblematiek (UvA/HU) en Trainer/adviseur - Social Force
Datum
Tijden
-

Prinsjesdag is net geweest. Wat zijn de plannen om de bestaanszekerheid van burgers te verbeteren? Het blijkt moeilijk om de doelgroep te vinden en vervolgens binnenboord te houden. Vijf van de zes huishoudens met problematische schulden zijn nu al niet in beeld bij de instanties. Zij melden zich niet als ze er niet meer uitkomen, omdat ze zich schamen voor hun situatie of geen enkel vertrouwen in de overheid hebben. Er dreigt nu een nieuwe groep bij te komen. Aan bod komt:

  • Wat is de betekenis van de aangekondigde maatregelen?
  • Welke zorgen zijn er over de ontwikkeling van de schuldenproblematiek?
  • Hoe krijg je meer mensen naar schuldhulpverlening? (onboarding, andere vindplaatsen dan de gemeente)
  • Wat is er daarnaast nodig om een hausse aan schuldenproblematiek te voorkomen en welke risico’s zijn er als er geen maatregelen komen?