Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

Streng maar onrechtvaardig: hoe rechtvaardig is de bijstand?

Locatie/zaal
Tijden
-

De zaak van de anonieme vrouw met bijstand die 7000 euro moest terugbetalen omdat ze boodschappen kreeg, lijkt niet op zichzelf te staan. Veel meer mensen in de bijstand hebben problemen gehad met hun gemeente. De uitvoering van de Participatiewet blijkt in de loop der jaren steeds strenger geworden. Wat was het oorspronkelijke idee van de wet? Worden mensen in de bijstand rechtvaardig behandeld? Ervaren bijstandsgerechtigden de bijstand nog steeds als een recht? Hoe beleven zij de tegenprestatie en de ‘activering’? De politiek bezint zich momenteel op een vereenvoudiging van de regels in de bijstand: het blijkt dat er niet altijd genoeg oog is voor de menselijke maat en dat regels en uitvoering soms onevenredig hard uitpakken. Meer ruimte voor maatwerk en meer uitgaan van vertrouwen: fundamenten van een rechtvaardige bijstand.