Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

mr. Ellen Kanninga - Jonker

Kantonrechter, Coördinerend bewindsrechter
Rechtbank Noord-Holland