Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

drs. Pauline de Wit

Beleidsmedewerker Bureau Wsnp
Bureau Wsnp, Raad voor de Rechtsbijstand