Van der Valk Hotel Veenendaal
18 April 2019

SchuldInfo Jaarcongres 2019

Creatief met schulden
kerckebosch schuldinfo

Themasessies Ronde 1

11:30 t/m 12:30

1. Aan de slag met bijstandsproblemen

 • Problemen bij de aanvraag van de bijstandsuitkering
 • Recht op voorschot en mogelijkheden dwangsom
 • Bijzondere bijstand
 • Teveel verstrekte uitkering
 • Bijstand en schuldhulpverlening

mr. André Moerman, voornoemd
 
2. De WSNP in de praktijk: knelpunten en (creatieve) oplossingen

 • Toegang tot de wettelijke schuldsaneringsregeling:
  o Praktische problemen bij de aanvraag wettelijke schuldsaneringsregeling
  o Hoe omgaan met schulden die niet te goede trouw zijn ontstaan?
  o Hardheidsclausule: stabiele sociale en financiële situatie?
 • Minnelijke middelen:
  o Hoe omgaan met dreigende ontruiming, beslaglegging e.d.: moratorium of voorlopige voorziening, breed moratorium?
  o Dwangakkoord: is het schuldsaneringsvoorstel het maximaal haalbare?
 • Verplichtingen van de schuldenaar tijdens de Wsnp: hoe te handelen bij nieuwe schulden, een boedelachterstand of het niet naar behoren voldoen aan de inspanningsverplichting?
 • Hoe omgaan met (tussentijdse) beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling zonder schone lei?

mr. Jim de Lyon, Advocaat, York Advocaten, Amsterdam en Voorzitter, Vakinhoudelijk overleg Sociaal Raadslieden en schuldhulpverlening Amsterdam
 
3. Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Gemeente Tilburg en Rechtbank Zeeland West Brabant zijn vorig jaar de pilot Schuldenbewind gestart. Hiermee geven zij als eerste vorm aan het plan uit het regeerakkoord dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom beschermingsbewind. Doel van de pilot is om passende hulp bij schulden te verlenen. In plaats van standaard beschermingsbewind via de rechtbank, kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening vóóraf wat de meest passende ondersteuning is. Tijdens de sessie worden de ervaringen met deze pilot gedeeld.
 
Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg
 
4. Stellateam Belastingdienst: snelle actie bij acute problemen
Het team Relatiebeheer van de Belastingdienst ondersteunt maatschappelijk dienstverleners in de hulp die ze bieden aan burgers die dat nodig hebben. Dit doet ze door het delen van kennis en ervaring, door het aanbieden van een breed netwerk, maar ook door actief mee te denken in oplossingen als burgers in acute problemen komen. Problemen die niet zomaar aan de balie zijn op te lossen. Dan komt het Stellateam in actie. Na deze sessie weet u meer.

 • Hoe gaat het Stellateam te werk?
 • Wanneer komt een situatie hiervoor in aanmerking?
 • Wat doet het team Relatiebeheer verder op het gebied van ondersteuning?

Anne Wedzinga-Dullaart, Stella regisseur, Belastingdienst
Brenda Jacobs-Moerland, Senior relatiebeheerder, Belastingdienst
 
5. Incasso- en gerechtsdeurwaardersmarkt in beweging

 • Rol van de gerechtsdeurwaarder, onafhankelijkheid maar ook de marktpositie
 • Concept verordening marktwerking
 • Concept verordening deelneming
 • Schuldenwijzer
 • Onderzoek laagtaligheid

mr. Wilbert van der Donk, Voorzitter KBvG, Directeur, Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaarders
Paul Otter, Bestuurslid KBvG en Gerechtsdeurwaarder en Social Responsibility Officer, Syncasso
 
6. Financieel Paspoort: de eerste ervaringen
De ‘App Financieel Paspoort’ is een gratis hulpmiddel voor financieel overzicht en inzicht. Het kan worden gebruikt bij advies, schuldhulpverlening, preventie en educatie. Met de App FP kan de gebruiker zijn of haar financiële gegevens automatisch bij elkaar brengen en eventueel ter beschikking stellen voor hulpverlening of advies. Allemaal conform de AVG. Op dit moment testen diverse schuldhulpverleningorganisaties de gebruikerservaring van de app. U hoort de eerste ervaringen die zijn opgedaan in gemeente Haarlemmermeer.
 
Philip Helmer, Voorzitter, Stichting Financieel Paspoort
Hafsa el Bergui, Team coördinator PLANgroep, betrokken bij de invoering van Financieel Paspoort bij de gemeente Haarlemmermeer
 
7. Stress-sensitief omgaan met cliënten met psychiatrische aandoeningen
In de hulp aan cliënten met schulden is een stress-sensitieve aanpak een belangrijk uitgangspunt geworden. Dit geldt in het bijzonder voor cliënten met een psychiatrische aandoening. Hoe kunnen we creatief en wendbaar aansluiten bij deze doelgroep? In deze workshop werken we vanuit concrete casus en analyseren we deze casus contextueel en gesprekstechnisch. We gaan praktisch oefenen met de drie C’s: Contact maken, Concreet doorvragen en Continuïteit van zorg.
 
drs. Sjaak Boon, Senior Adviseur en Trainer, ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen
 
8. De Presentiebenadering: pas als je mét iemand bent kun je er voor iemand zijn

 • De presentiebenadering is behulpzaam bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot is
 • Wat doen goede professionals die zorg geven een kwetsbare mensen? Andere dingen!
 • Kenmerken van de presentiebenadering
 • Kansen van de presentiebenadering voor cliënten met schulden

Elizabeth van Dis, Buurtpastor Rietveldbuurt Utrecht, Stichting Presentie
 
9. Help, ik ben ondernemer met schulden; en nu?
Schuldhulpverlening voor ondernemers heeft de laatste tijd veel meer aandacht en ruimte in de media. De toegang tot schuldhulpverlening is voor de zzp’er, de vennoot in een V.O.F. of voor de DGA van een besloten vennootschap nog erg moeilijk. Waar moeten ondernemers nu rekening mee houden, welke opties hebben zij allemaal en wat komt de ondernemer met schulden in de praktijk tegen? Dat weet u na deze sessie.

 • Welke knelpunten komt de ondernemer tegen?
 • Tips en tricks
 • Praktijkvoorbeelden

Kelly Vink, Insolventieadviseur, Zuidweg & Partners

Spreker: 
Jim de Lyon
Brenda Jacobs-Moerland
mr. André Moerman
Joke de Kock
mr. Wilbert van der Donk
Paul Otter
Anne Wedzinga-Dullaart
Philip Helmer
Hafsa el Bergui
drs. Sjaak Boon
Elizabeth van Dis
Kelly Vink