Congres op locatie
SchuldInfo Jaarcongres 2023

Schulden klein houden en perspectief bieden

Spreker
mr. André Moerman, Manager hulp bij geldzaken, Bindkracht10 & eigenaar - Schuldinfo
prof. dr. Nadja Jungmann, Bijzonder hoogleraar en Lector Schulden en Incasso - Social Force
Datum
Tijden
-

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en de Hogeschool Utrecht hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van het verder oplopen van schulden als gevolg van het systeem van invordering en naar de drempels bij de stap naar schuldhulpverlening. Een gemiddeld schuldenpakket bij schuldhulpverlening bedraagt bij particulieren € 37.485,- met 13 schuldeisers (NVVK 2022). De schuldeisers krijgen doorgaans slechts 5 tot 10% van hun vordering betaald. Met de verkorting van het traject van 36 naar 18 maanden wordt dit gehalveerd. Dit trieste resultaat is een verlies voor iedereen. Debiteuren zouden het liefst willen dat ze hun schulden betalen en schuldeisers willen hun vordering betaald krijgen. Wat gaat hier mis? Wat is er voor nodig om schulden klein te houden en mensen weer perspectief te geven op een schuldenvrije toekomst? Naar een nieuw model waarbij invordering en schuldhulpverlening aan elkaar verbonden worden.