4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schuldenproblematiek

Tijden
-

Het is voor professionals vaak lastig om mensen met een LVB richting financiële zelfredzaamheid te begeleiden. Daarom doen we met verschillende professionals, zoals schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders en sociaal raadslieden, onderzoek om te kijken hoe mensen met een LVB het beste kunnen worden herkend en passend ondersteund. Aan bod komt:

  • Waarin verschillen het financiële gedrag en de financiële vaardigheden van cliënten met een LVB met die van andere cliënten?
  • Hoe kunnen professionals deze groep beter herkennen en het beste begeleiden?