4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Inzicht in de complexiteit van het inkomen

Tijden
-

Als (schuld)hulpverlener kun je nog zo’n mooie schuldregeling treffen, maar als het inkomen van de klant niet op orde is, ontstaan er óf nieuwe schulden óf de schuldeisers worden benadeeld. En wist je dat je als bewindvoerder aansprakelijk kunt worden gesteld als je inkomensvoorzieningen voor een klant niet aanvraagt, terwijl je klant daar wel recht op heeft? Het inkomen speelt bij schulden een centrale rol en van jou als hulpverlener wordt verwacht dat je kunt nagaan of het inkomen van de klant op orde is en zo niet, of je dit op orde kunt krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig! Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Aan bod komt:

  • Inzicht in de complexiteit van het inkomen van een gemiddelde klant; aan de hand van casuïstiek
  • Waar moet je op letten? Tips & tricks