4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

De gevolgen van COVID-19 voor de huishoudportemonnee

Tijden
-

Nu steeds duidelijker wordt dat de coronacrisis niet alleen een gezondheidscrisis maar ook een economische crisis is, staat Nibud-directeur Arjan Vliegenthart stil bij de gevolgen van deze crisis voor de huishoudportemonnee. Op basis van onderzoeken die het Nibud de afgelopen maanden heeft gedaan, gaat hij in op de vraag welke groepen het hardst getroffen worden, wie het kwetsbaarst is en voor welke opgaven de schuldhulpverlening in Nederland staat. Ook schetst hij wegen waarop we - juist op dit moment - door anders te werken mensen die nu en straks geraakt worden door bijvoorbeeld werkeloosheid, beter kunnen bijstaan.