4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken

Spreker
Tijden
-

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt ertoe dat financieel-maatschappelijk dienstverleners te maken krijgen met cliënten die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. In samenhang met financiële problemen spelen dikwijls ook sociale en psychische problemen, die cultureel soms anders beleefd worden. Aldus maken dienstverleners kennis met voor hen onbekende opvattingen over armoede, stress, psychische en financiële problemen en manieren om hulp te zoeken. Vanuit een antropologisch perspectief krijgt u enkele handvatten aangereikt, waarmee u uw werkwijze beter kunt laten aansluiten bij een veranderende cliëntpopulatie. Onderwerpen die centraal staan, zijn:

  • Migratie, stress & armoede
  • Cultuur, financiële problemen, psychische problemen en hulpzoekgedrag
  • Cultuursensitieve communicatie