Congres op locatie
SchuldInfo Jaarcongres 2023

2. Verkorting van het minnelijk (Msnp) en wettelijk traject (Wsnp) en meer actualiteiten

Spreker
drs. Pauline de Wit, Senior beleidsmedewerker Bureau Wsnp - Bureau Wsnp, Raad voor de Rechtsbijstand
drs. Karen Stoffels-Montfoort, Senior beleidsadviseur - NVVK
Locatie/zaal
Tijden
-
-

Met ingang van 1 juli 2023 is een belangrijke wetswijziging voor de Wsnp in werking treden. Met name de verkorting van de termijn van 36 naar 18 maanden heeft grote gevolgen en werkt door in het minnelijk traject. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat betekenen deze wijzigingen voor de hulp die geboden gaat worden nu de trajecten zijn gehalveerd. Welke knelpunten zijn er?

Aan bod komt:

  • Verkorting looptijd Msnp: inhoud en gevolgen, huidige stand van zaken
  • Verkorting looptijd Wsnp: wet, planning, verwachtingen
  • Overige wijzigingen Wsnp
  • Het vtlb en de verkorte looptijd
  • Mogelijke gevolgen nieuwe pensioenwet voor 60-plussers bij start Msnp/Wsnp
  • Overige last minute ontwikkelingen op het Msnp/Wsnp-werkgebied