Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

Doenvermogen anno 2021: de stand van zaken

Locatie/zaal
Tijden
-

In 2016 publiceerde de WRR de studie ‘Eigen schuld?’ over mensen met problematische schulden, en in 2017 volgde het invloedrijke rapport 'Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid'. Met beide publicaties vroeg de WRR aandacht voor ‘doenvermogen’. Mensen moeten niet alleen weten wat de regels zijn, maar ook bereid en in staat zijn om daadwerkelijk in actie te komen, het goede te doen en vol te houden, óók als de verleidingen en tegenslagen zich opstapelen. Kortom, mensen moeten de regels niet alleen kennen, maar ook kunnen. Sindsdien is er veel gebeurd in Den Haag. De politiek heeft beide publicaties breed omarmd en beleidsmakers moeten sinds kort belangrijke nieuwe regels toetsen of ze ook ‘doenbaar’ zijn. Volgens het kabinet is dan ook in het de nieuwe 'Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen' (ingegaan op 1 januari 2021) nadrukkelijk rekening gehouden met de grenzen aan het doenvermogen. Tijd om de stand van zaken op te maken. Wat kunnen we leren van alle verwikkelingen rond de toeslagen, wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en hoe nu verder?