Schuldinfo jaarcongres 2021
“Naar een menselijke maat”

6. De Omgekeerde toets© bij schuldenproblematiek: mogelijk maken wat nodig is!

Locatie/zaal
Tijden
-
-

In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe mensen in de knel kwamen door een te strikte toepassing van wetten en regels.
Via de integrale aanpak van 'de omgekeerde toets' kunnen mensen wel geholpen worden, door het effect dat iemand met de hulpvraag wil bereiken als uitgangspunt te nemen. Het principe van de omgekeerde toets is heel eenvoudig. U kijkt eerst welk effect u wilt bereiken en of dat past binnen de ‘grondwaarden’ van de diverse wetten. Pas als dit helder is, komt de juridische toets. De omgekeerde toets geeft cliënten een oplossing op maat, waarbij duurzaam resultaat voorop staat.
Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met een concrete casus waarbij u zelf ervaart wat dit betekent voor de praktijk. Aan bod komt:

  • De leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van de organisatie
  • Hoe werkt de omgekeerde toets? Gewenste effect als uitgangspunt in plaats van de juridische regels
  • Niet de letter van de wet, maar de ‘grondwaarde’ ervan
  • Hoe voorkom je dat de omgekeerde toets leidt tot willekeur?
  • Hoe verbetert deze manier van werken de samenwerking tussen gemeenten, bewindvoerders, GKB’s