4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

3. Actualiteiten Schuldhulpverlening

Locatie/zaal
Tijden
-
-

Het komende jaar zijn er twee initiatieven in het bijzonder die de wereld van schuldregelen gaan versnellen: Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Door op uniforme wijze gegevens uit te wisselen zal het huidige pluriforme proces van schuldregelen aanzienlijk versneld kunnen worden. Ook in het veld van beschermingsbewind zijn veel ontwikkelingen gaande. Aan bod komt:

  • Schuldenknooppunt: digitaal postkantoor voor uitwisseling van gestandaardiseerde en versleutelde berichten over saldo’s en betaalvoorstellen tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
  • Collectief Schuldregelen: van succesvolle pilot in Den Haag naar landelijk niveau. Met Collectief Schuldregelen gaan schuldeisers op voorhand al of niet akkoord met een saneringskrediet of schuldbemiddeling tegen finale kwijting. Het Schuldenknooppunt kan dit proces digitaal faciliteren.
  • Actuele ontwikkelingen beschermingsbewind:
    • Wetsvoorstel voor adviesrecht van gemeenten of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder
    • Verkenning naar de inrichting van een landelijk overleg Beschermingsbewind
    • Position paper Beschermingsbewind van de NVVK, waarin de relatie tussen beschermingsbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening nader wordt geduid