4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

2. Methode Krachtwerk

Locatie/zaal
Tijden
-
-

Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Deze krachtgerichte methodiek ondersteunt het herstelproces van deze mensen in een richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger in de samenleving, mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie zij zijn. Krachtwerk heeft de eigen krachten en groeimogelijkheden van mensen als vertrekpunt en focus. Het geeft principes en methodische handvatten waarmee professionals uit diverse beroepsgroepen in het sociale domein beter worden toegerust om aan de nieuwe eisen in het werk met uiteenlopende groepen kwetsbare mensen te voldoen. Krachtwerk is inmiddels opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. De methode wordt met succes gebruikt in onder andere de vrouwenhulpverlening, dak en thuislozen opvang, ex-gedetineerden, verslavingszorg en in de gemeentelijke Wmo. Tijdens deze sessie nemen de sprekers je mee in het theoretische kader van Krachtwerk en dit koppelen aan jullie dagelijkse praktijk.

Aan bod komt:

  • De pijlers van Krachtwerk
  • Doelgroep: mensen met afstand tot de maatschappij als gevolg van schuldenproblematiek
  • Methodisch: focusbepaling, uitvoering en evaluatie vanuit de 6 principes
  • Zeven basistaken van het krachtgerichte begeleidingstraject; tools direct toepasbaar in de praktijk
  • Werkzame elementen